Gemeentelijk beheer

Krijg inzicht in het beheren van je parkeerfaciliteiten. Met een helder dashboard automatiseer en optimaliseer je de inzet van je personeel en apparatuur.

Beheer van publieke parkeerfaciliteiten

Publieke parkeerfaciliteiten hebben een belangrijke positie in gemeenten en steden. Beheer heeft daarin meerdere doelstellingen:  tevreden gebruikers, lagere kosten en bijdragen aan hogere inkomsten. Monit geeft je de applicaties om dit te realiseren. Handmatig uitzoekwerk is niet nodig met onze automatische koppelingen met apparatuur en verzamelen van data. Plan onderhoud en krijg grip op storingen van apparatuur. Maak een duidelijk overzicht van taken voor je medewerkers en automatische dagrapportages.

Modules voor Gemeentelijk beheer

Storingenanalyse

Analyse van oorzaken en tijdsduur van parkeerapparatuur storingen. Volgens data uit het PMS of de ‘Beheer van apparatuur storingen’ module.

Handhavingsanalyse

Rapportage van naheffingen, muldergedragingen en bezwaren. Geografische weergave laat probleemgebieden met handhaving zien.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.

Dagrapporten

Gebruik van één centraal digitaal dagrapport. Online beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Geldgaring

Registraties van ritten en de collecties van contant geld uit betaalautomaten. Koppeling met het PMS en financiële administratie vermindert kans op fraude.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

Slagboomhandelingen

Rapportage over slagboomhandelingen. Welke medewerkers openen op welk tijdstip en met welke reden.