Handhaving

Zie in één oogopslag alle naheffingen en bezwaren in je parkeergebieden. Ontdek trends in tijd, feitcode en locatie. Zet je parkeerbeleid en handhaving in wanneer en waar nodig.

Tevreden gebruikers met inzicht in je handhaving

Een probleem met betalingsbereidheid is voor niemand leuk. Probleemgebieden zorgen voor ontevreden gebruikers. Naheffingen en bezwaren hebben invloed op parkeerinkomsten en werkdruk voor medewerkers. Aanpassingen in beleid en communicatie kunnen een oplossing zijn. Monit geeft je een gedetailleerd inzicht zodat je de juiste acties kan nemen.

Modules voor Handhaving

Betalingen audit

Audit van geldstromen van betaling door klant tot ontvangst op rekening. Voor chartale, girale en mobiele geldstromen.

Handhavingsanalyse

Rapportage van naheffingen, muldergedragingen en bezwaren. Geografische weergave laat probleemgebieden met handhaving zien.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

Slagboomhandelingen

Rapportage over slagboomhandelingen. Welke medewerkers openen op welk tijdstip en met welke reden.