Bezetting van parkeerfaciliteiten

Optimaliseer je parkeerbeleid en inkomsten vanuit een helder inzicht in de bezetting van al je parkeerfaciliteiten. Zie direct het gebruik van on- en offstreet parkeren, laadpalen en fietsstallingen.

Bezetting is de basis voor parkeerbeleid

Inzicht in de bezetting van je parkeerfaciliteiten is een van de meest essentiële data voor je beleid. Het bepaald hoe je je capaciteit optimaal kan gebruiken en of klanten een goede parkeerervaring hebben. Monit verzamelt data van parkeersystemen voor al je faciliteiten en geeft je één duidelijk dashboard. Koppel je automaten, slagbomen, handmatige scans en scanauto data.

Modules voor Bezetting

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

In- en uitscannen voertuigen

Contactloos in- en uitscannen met een QR-code van voertuigen zoals fietsen, brommers etc. in stallingen. De scandata geeft beheerders direct inzicht in bezettingsgraden.