EV laadpunten

Ondersteun de EV groei met het plaatsen van laadpalen en energie-infrastructuur waar nodig. Gebruik data om in beeld te krijgen waar laadpalen nodig zijn. Analyseer energieprofielen en bepaal de impact van laadpalen op je elektrische netwerk.

Plaats laadpalen waar nodig

Hoe ga je als gemeente of bedrijf om met de groeiende vraag naar laadpalen in de transitie naar elektrisch rijden? Met Monit krijg je op data gebaseerde inzichten en kan je de juiste besluiten maken. Zie waar daadwerkelijk bezettingsproblemen zijn. Laadprofielen helpen je de energiebehoefte in beeld te brengen. Wat is het effect van storingen op de beschikbaarheid van palen?

EV laadpalen bezetting

Modules voor EV laadpunten

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

EV laden

Helder inzicht in laadgedrag van EV’s. Zie de laadprofielen – afgenomen volume, laadduur en laadsnelheid. Per wijk, laadpaal of connector.

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.