Compliance
bij Monit Data

De veiligheid en continuïteit van je bedrijfsvoering is de topprioriteit van Monit Data. Onze diensten voldoen aan de industrie standaarden en wettelijke vereisten. Regelmatige audits en certificeringen van derden geven je het vertrouwen en compliance die je nodig hebt.

Outsource je data met vertrouwen

Als organisatie wil je je klanten goed bedienen door de aandacht te richten op je kerndiensten. En je andere diensten uitbesteden aan gespecialiseerde externe leveranciers. Met deze outsourcing wordt veel van je gevoelige data daarmee naar de cloud verplaatst. Je moet weten of je data en bedrijfscontinuïteit hierbij veiliggesteld is.

Het compliance programma van Monit Data zorgt ervoor dat we voldoen aan de eisen om je gevoelige data te verwerken. Onze diensten zijn onderworpen aan regelmatige audits door derden. We toetsen onze beveiliging, infrastructuur, processen, controles en leveranciers. De resultaten van deze audits kan je terugvinden in auditrapporten, verklaringen en certificeringen welke voldoen aan internationale standaarden.

Ons doel is om te voldoen aan de compliance vereisten die je van een leverancier verlangt.

Onze compliance maatregelen

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale standaard voor het beheren van informatiebeveiliging. Het beschrijft eisen voor het implementeren, beheren en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Doel is de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie binnen Monit Data zeker te stellen.

ISAE 3402 Type I

Een Type 1 Service Organisatie Control (SOC) beschrijft de diensten en functies die door een organisatie worden uitgevoerd en de aanwezige controles. De audit evalueert of de controles effectief zijn en voldoen aan de normen. Dit geeft zekerheid over de integriteit van (financiële) gegevensverwerking en rapportages
Monit Data ISAE 3402 Type II

ISAE 3402 Type II

In uitbreiding op de momentopname van Type I is bij een ISAE 3402 Type II sprake van een audit over een langere periode. In een periode van minimaal 6 maanden wordt getoetst of de controles gewerkt hebben om de normen te halen. Een organisatie met een Type II certificaat heeft zo nog meer zekerheid over de integriteit van de dienstverlening.
Monit Data compliance pen test

Pen test

Een pen (penetratie) test controleert de beveiliging van een computersysteem. ‘Ethische hackers’ proberen systemen binnen te dringen met een gesimuleerde cyberaanval. De resultaten worden gebruikt om eventuele kwetsbaarheden en het beveiligingsbeleid aan te passen. Monit Data gebruikt onafhankelijke externe partijen voor pen testen.