Operationele besturing van parkeerfaciliteiten

Verbeter je gebruikers- en medewerkerstevredenheid. Verhoog je parkeerinkomsten en verlaag je kosten. Dit alles vraagt een goede operationele besturing van je parkeerfaciliteiten. Monit geeft je de tools hiervoor.

Krijg grip op je parkeerfaciliteiten

Zet je parkeerapparatuur en medewerkers zo goed mogelijk in. Minimaliseer saaie routinehandelingen met een automatische planning en rapportage van taken van je medewerkers. Zorg dat je kostbare parkeerapparatuur zo min mogelijk buiten bedrijf is door onderhoudsplanning en het effectief melden en oplossen van storingen.

Modules voor Operationele besturing

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Storingenanalyse

Analyse van oorzaken en tijdsduur van parkeerapparatuur storingen. Volgens data uit het PMS of de ‘Beheer van apparatuur storingen’ module.

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.

Dagrapporten

Gebruik van één centraal digitaal dagrapport. Online beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

Slagboomhandelingen

Rapportage over slagboomhandelingen. Welke medewerkers openen op welk tijdstip en met welke reden.

In- en uitscannen voertuigen

Contactloos in- en uitscannen met een QR-code van voertuigen zoals fietsen, brommers etc. in stallingen. De scandata geeft beheerders direct inzicht in bezettingsgraden.

Pop-up garages & stallingen

Realiseer eenvoudig een pop-up garage of stalling met online verkoop en betaling via QR-codes voor toegang.