Garageparkeren

Maak optimaal gebruik van je off-street parkeerfaciliteiten. Zie wanneer en welke locaties populair bij gebruikers zijn. Krijg helder inzicht in je apparatuur, ondersteunend personeel en financiële prestaties. In één dashboard dat de meest gebruikte apparatuur ondersteunt. Voor zowel auto als fietsfaciliteiten.

Bezettingsmanagement

Krijg in één blik volledig inzicht in het gebruik van je parkeerfaciliteiten. Gebruik Monit’s detailinformatie voor optimalisatiemogelijkheden. Wat is je bezetting op verschillende tijden en bij verschillende faciliteiten. Hoeveel abonnees en kortparkeerders zijn er. Wat is de gemiddelde parkeerduur en hoeveel transacties zijn onvolledig?

Modules voor Bezettings management

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

Scenario simulaties

Simulatie van verschillende scenario’s op parkeerinkomsten. Combineer lokale data en benchmarks om het effect van diverse prijsschema’s te analyseren.

Financiële analyse

Krijg grip op de financiële prestaties van je parkeerfaciliteiten. Wat zijn de meest gebruikte betalingsmethoden. Welke dagen, weken en maanden of locaties genereren de meeste inkomsten. Zijn je inkomsten in lijn met je plan. Onderzoek het effect van tariefwijzigingen.

Modules voor Financiële analyse

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Betalingen audit

Audit van geldstromen van betaling door klant tot ontvangst op rekening. Voor chartale, girale en mobiele geldstromen.

Tarieven audit

Audit van daadwerkelijk afgerekende tarieven met de geplande. Inzicht in verkeerd ingestelde tarieven bij automaten of mobiele aanbieders.

Scenario simulaties

Simulatie van verschillende scenario’s op parkeerinkomsten. Combineer lokale data en benchmarks om het effect van diverse prijsschema’s te analyseren.

Facturatie en betaling

Facturatiesysteem voor abonnementen op basis van data uit het PMS. Koppeling naar financiële administratiesystemen zijn mogelijk.

Geldgaring

Registraties van ritten en de collecties van contant geld uit betaalautomaten. Koppeling met het PMS en financiële administratie vermindert kans op fraude.

Slagboomhandelingen

Rapportage over slagboomhandelingen. Welke medewerkers openen op welk tijdstip en met welke reden.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

Operationeel beheer

Realiseer hogere inkomsten, lagere kosten en meer tevredenheid bij gebruikers. Dit kan door een beter beheer van je parkeerfaciliteiten met Monit. Eén management omgeving voor al je parkeerapparatuur. Plan onderhoud en beheer storingen en incidenten. Geef medewerkers meer inzicht met een overzichtelijk en interactief werkpakket.

Modules voor Operationeel beheer

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Storingenanalyse

Analyse van oorzaken en tijdsduur van parkeerapparatuur storingen. Volgens data uit het PMS of de ‘Beheer van apparatuur storingen’ module.

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.

Dagrapporten

Gebruik van één centraal digitaal dagrapport. Online beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

In- en uitscannen voertuigen

Contactloos in- en uitscannen met een QR-code van voertuigen zoals fietsen, brommers etc. in stallingen. De scandata geeft beheerders direct inzicht in bezettingsgraden.

Pop-up garages & stallingen

Realiseer eenvoudig een pop-up garage of stalling met online verkoop en betaling via QR-codes voor toegang.

EV laden

Creëer additionele inkomsten en klanttevredenheid met optimalisatie van EV-laden in je parkeerfaciliteiten. Plan je EV-infrastructuur op basis van heldere datagedreven inzichten in gebruik. Krijg inzicht in de gevraagde stroomcapaciteit en gebruikersprofielen. Beheer onderhoud en storingen.

Modules voor EV laden

EV laden

Helder inzicht in laadgedrag van EV’s. Zie de laadprofielen – afgenomen volume, laadduur en laadsnelheid. Per wijk, laadpaal of connector.