Gemeentelijk beleid

Creëer een leefbare en toegankelijke stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Maak gebruik van parkeerdata van Monit voor een datagedreven mobiliteitsbeleid.

Beleid voor een leefbare stad

Gemeentelijk parkeerbeleid dient vele doelen. Tevreden bewoners en bezoekers, een leefbare stad en een belangrijke bron van inkomsten.

Met de automatische en heldere rapporten van Monit verlies je geen tijd met het handmatig uitzoekwerk en kan je parkeerdata direct gebruiken voor je beleid. Verzamel gegevens van on- en off-street, EV en fietsparkeren. Plan nieuwe laadpalen, parkeercapaciteit of handhaving op basis van knelpunten.

Modules voor Gemeentelijk beleid

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Handhavingsanalyse

Rapportage van naheffingen, muldergedragingen en bezwaren. Geografische weergave laat probleemgebieden met handhaving zien.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

EV laden

Helder inzicht in laadgedrag van EV’s. Zie de laadprofielen – afgenomen volume, laadduur en laadsnelheid. Per wijk, laadpaal of connector.

Scenario simulaties

Simulatie van verschillende scenario’s op parkeerinkomsten. Combineer lokale data en benchmarks om het effect van diverse prijsschema’s te analyseren.

In- en uitscannen voertuigen

Contactloos in- en uitscannen met een QR-code van voertuigen zoals fietsen, brommers etc. in stallingen. De scandata geeft beheerders direct inzicht in bezettingsgraden.

Pop-up garages & stallingen

Realiseer eenvoudig een pop-up garage of stalling met online verkoop en betaling via QR-codes voor toegang.

Abonnement verkoop & beheer

Online reservering, verkoop en betaling van abonnementen voor stallingen. Volledig online te beheren door medewerkers.