Straatparkeren

Maak beleid voor een betere leefomgeving voor bewoners en bezoekers. Optimaliseer financiële en operationele prestaties. Dit kan met onze heldere overzichten tot op individuele parkeerautomaat.

Bezettingsmanagement

Ontdek verbetermogelijkheden voor je publieke straatparkeerplaatsen. Waar zijn de knelpunten? Analyseer verschillende tijden, buurten, straten, zones of parkeerautomaten. Bekijk in je dashboard de bezetting van parkeerplaatsen en laadpalen.

Modules voor Bezettingsmanagement

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

Financiële analyse

Vergelijk eenvoudig de realisatie van inkomsten van straatparkeren met je plan. Controleer tarieven en inkomsten van facturatie tot ontvangst op je bank.

Modules voor Financiële analyse

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Betalingen audit

Audit van geldstromen van betaling door klant tot ontvangst op rekening. Voor chartale, girale en mobiele geldstromen.

Tarieven audit

Audit van daadwerkelijk afgerekende tarieven met de geplande. Inzicht in verkeerd ingestelde tarieven bij automaten of mobiele aanbieders.

Scenario simulaties

Simulatie van verschillende scenario’s op parkeerinkomsten. Combineer lokale data en benchmarks om het effect van diverse prijsschema’s te analyseren.

Facturatie en betaling

Facturatiesysteem voor abonnementen op basis van data uit het PMS. Koppeling naar financiële administratiesystemen zijn mogelijk.

Geldgaring

Registraties van ritten en de collecties van contant geld uit betaalautomaten. Koppeling met het PMS en financiële administratie vermindert kans op fraude.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

Operationeel beheer

Verhoogde inkomsten, lagere kosten en meer tevredenheid bij gebruikers. Maak dit mogelijk door je parkeerapparatuur effectiever te gebruiken. Plan onderhoud, beheer storingen en incidenten. Geef medewerkers inzicht met een overzichtelijk en interactief werkpakket.

Modules voor Operationeel beheer

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Storingenanalyse

Analyse van oorzaken en tijdsduur van parkeerapparatuur storingen. Volgens data uit het PMS of de ‘Beheer van apparatuur storingen’ module.

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.

Dagrapporten

Gebruik van één centraal digitaal dagrapport. Online beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Handhaving

Ontdek probleemgebieden en zie waar en welke parkeerovertredingen begaan worden. Krijg inzicht in inkomsten uit naheffingen en bezwaren voor overtredingen tot aan het moment van betaling.

Modules voor Handhaving

Betalingen audit

Audit van geldstromen van betaling door klant tot ontvangst op rekening. Voor chartale, girale en mobiele geldstromen.

Handhavingsanalyse

Rapportage van naheffingen, muldergedragingen en bezwaren. Geografische weergave laat probleemgebieden met handhaving zien.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

EV laadpalen bezetting

EV laden

Plan op basis van data het plaatsen van publieke laadpalen. Krijg inzicht in de gevraagde stroomcapaciteit en gebruikersprofielen. Beheer het onderhoud en storingen van publieke laadpalen.

Modules voor EV laden

EV laden

Helder inzicht in laadgedrag van EV’s. Zie de laadprofielen – afgenomen volume, laadduur en laadsnelheid. Per wijk, laadpaal of connector.