MeldMan

Maak beter gebruik van je parkeerapparatuur. Zie in één overzicht storingen, incidenten en gepland onderhoud en onderneem actie.

Online beheer van parkeerapparatuur

Minimaliseer de tijd die je parkeerapparatuur buiten dienst is. Met een overzichtelijke applicatie zien je medewerkers storingen, incidenten en gepland onderhoud. Plan je onderhoudsschema’s en zet werkzaamheden uit bij serviceorganisaties van leveranciers. Krijg inzicht in respons- en oplostijden

Modules voor MeldMan

Beheer van apparatuur storingen

Vastleggen, beheren en rapporteren van storingen aan apparatuur. Inzicht in de actuele status.

Beheer van apparatuur onderhoud

Automatisch plannen van regulier onderhoud van apparatuur. Ontvang een tijdige waarschuwing en hou de status bij.

Beheer van incidenten

Incidenten (b.v. overlast of schade aan geparkeerde twee- en vierwielers) vastleggen en rapporteren.

Dagrapporten

Gebruik van één centraal digitaal dagrapport. Online beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden.

Geldgaring

Registraties van ritten en de collecties van contant geld uit betaalautomaten. Koppeling met het PMS en financiële administratie vermindert kans op fraude.

Takenrooster

Automatiseren en monitoren van reguliere taken voor medewerkers. Mogelijkheid tot toevoegen van foto’s van de situatie.

Slagboomhandelingen

Rapportage over slagboomhandelingen. Welke medewerkers openen op welk tijdstip en met welke reden.