Parkeermonitor

Optimaliseer het beheer en beleid van je parkeerfaciliteiten. Geef je gebruikers, beheerders en eigenaren een betere ervaring. Met Monit krijg je de inzichten om de juiste besluiten te nemen.

Van parkeerdata naar waardevolle informatie

De juiste besluiten nemen op basis van de vele data gegenereerd door moderne parkeerapparatuur is een uitdaging. Monit zet deze data voor je om in heldere inzichten. Voor on- en off-street en EV, via onze koppelingen met leveranciers en scanauto data. Besteed je tijd niet meer aan handmatig verzamelwerk van data, maar aan optimaliseren van je beheer, beleid en financiële prestaties.

Modules voor Parkeermonitor

On-street parkeeranalyse

Rapportage van transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per wijk, mobiele zone, parkeerautomaat en per betaalmiddel.

Off-street parkeeranalyse

Rapportage van (volledige) transacties, parkeerduur en inkomsten. Inzicht per garage, betaalautomaat en per betaalmiddel.

Storingenanalyse

Analyse van oorzaken en tijdsduur van parkeerapparatuur storingen. Volgens data uit het PMS of de ‘Beheer van apparatuur storingen’ module.

Betalingen audit

Audit van geldstromen van betaling door klant tot ontvangst op rekening. Voor chartale, girale en mobiele geldstromen.

Tarieven audit

Audit van daadwerkelijk afgerekende tarieven met de geplande. Inzicht in verkeerd ingestelde tarieven bij automaten of mobiele aanbieders.

Handhavingsanalyse

Rapportage van naheffingen, muldergedragingen en bezwaren. Geografische weergave laat probleemgebieden met handhaving zien.

Scanautoanalyse

Grafische weergaven van data afkomstig van scanauto. Direct inzicht in bezetting en handhaving.

EV parkeren

Rapportage over het gebruik van laadpalen door EVs. Zie de bezetting en opbrengsten. Bepaal of er meer stroompunten bij je parkeerfaciliteiten moeten worden geplaatst.

EV laden

Helder inzicht in laadgedrag van EV’s. Zie de laadprofielen – afgenomen volume, laadduur en laadsnelheid. Per wijk, laadpaal of connector.

Scenario simulaties

Simulatie van verschillende scenario’s op parkeerinkomsten. Combineer lokale data en benchmarks om het effect van diverse prijsschema’s te analyseren.

Facturatie en betaling

Facturatiesysteem voor abonnementen op basis van data uit het PMS. Koppeling naar financiële administratiesystemen zijn mogelijk.