Digitaal Fietsparkeren | Vtag

Geen bonnetjes meer afscheuren en overhandigen, maar simpel en contactloos in en uitscannen. Dat is de kern van Vtag.

“Door gebruik te maken van Vtag hebben wij goed inzicht gekregen in het werkelijk gebruik van onze stallingen. Vtag is betrouwbaar en werkt intuïtief.”

In- en uitscannen van fietsen, brommers en motoren

Klanten krijgen een token, bijvoorbeeld in de vorm van een QR code. Deze wordt door de beheerder gescand met een app op een Androidtelefoon.

Realtime online dashboard

De data van het scannen wordt ontsloten in het online dashboard. Naast overzicht in de dagelijkse operatie, kunnen verschillende analyses gemaakt worden; denk o.a. aan aantallen en bezettingsgrafieken.

Hier komen de nieuwsberichten m.b.t. Vtag

Monitor uw fietsenstallingen

En krijg direct inzicht in het gebruik

Onze andere oplossingen:

[wcp-carousel id=”877″]